Uvjeti prodaje

Osnovni izrazi navedeni u ovim Općim uvjetima

Prodavatelj

Prodaju putem ove Internet trgovine te isporuku proizvoda kupcu vrši tvrtka:

Adroit j.d.o.o.

Sjedište: Dr. Matije Vlačića 105/A, 23000 Zadar, Hrvatska

MBS: 04871103

OIB: 56127113593

Adresa elektroničke pošte: info@adroit.hr

Kontakt:  095/514-5599

Kupac

Kupac robe posjetitelj je Internetske trgovine koji barem jedan odabrani proizvod ubaci u košaricu, plati ga e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) i pošalje narudžbu Prodavatelju ili pošalje narudžbu i odabrani proizvod plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

Opći uvjeti

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, u odnosu na uvjete i način narudžbe proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz Internetsku trgovinu.

 • Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom Prodavateljevog evidentiranja uplate iznosa navedenog u ponudi.
 • Kupnju proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.
 • Korištenjem Internetske trgovine smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik nije pročitao Opće uvjete.
 • Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 • Kupci su dužni dati važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Internetska trgovina.
 • Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz Internetsku trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Kupci dužni prije svake kupovine pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
 • Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl., te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske trgovine.
 • Rok za uplatu iznosa navedenog na narudžbi je 7 dana, ukoliko nije navedeno plaćanje po pouzeću. Ukoliko u navedenom roku od 7 dana iznos nije uplaćen ili se Prodavatelj i Kupac nisu dogovorili drugačije, narudžba se smatra nevažećom.
 • Predmetna Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakav sadržaj koji ugrožava, krši prava drugih, koji je nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, vulgaran ili na drugi način neprimjeren, protuzakonit ili na drugi način krši bilo koji propis te koji u sebi sadrži promidžbu, oglašavanje ili ponudu proizvoda i usluga objavljenih bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Adroit j.d.o.o.
 • Ova Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, znakom ili žigom, dizajnom te druge podatke koji su pokriveni drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući tekstove, softver, fotografije, video uratke, grafičke sadržaje, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica adroit.hr , sukladno s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, brisati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu, objavi ili prodaji, stvarati i, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Adroit j.d.o.o. i nositelja autorskog prava.
 • Krajnji korisnik je isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom zaštićenog znaka ili žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem sadržaja na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetskih stranica, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim sadržajima i da daje izričito vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog sadržaja (djelomično ili u cijelosti) tvrtki Adroit j.d.o.o. Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu vlastitu upotrebu i privatno korištenje. Ovime Krajnji korisnik daje pravo tvrtki Adroit j.d.o.o. za mijenjanje, kopiranje, objavu i distribuciju bilo kojih sadržaja koje je Krajnji korisnik učinio dostupnim na Internetskoj stranici adroit.hr.
 • Krajnji korisnik izričito potvrđuje svoju suglasnost da korištenje Internetske stranice adroit.hr spada isključivo u odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Adroit  j.d.o.o.  ne jamči (I) za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove Internetske stranice ili (II) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ove Internetske stranice. Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se i na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Adroit j.d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
 • Tvrtka Adroit  j.d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo koju štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.
 • Tvrtka Adroit  j.d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagodbe, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.
 • Krajnji korisnik potvrđuje da su sve rasprave, diskusije, ocjene, komentari i privatne poruke, javne prirode te da tvrtka Adroit  j.d.o.o. može nadzirati komunikaciju Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i izričitog dopuštenja.
 • Krajnji korisnik se slaže da će osobno obeštetiti, te neće smatrati odgovornim tvrtku Adroit  j.d.o.o. od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koje mogu nastati korištenjem ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.
 • Tvrtka Adroit  j.d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku, u slučaju neprihvatljivog ponašanja Krajnjeg korisnika koje tvrtka Adroit  j.d.o.o.prema svojoj vlastitoj procjeni smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.
 • Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili elektronskom porukom, a tvrtka Adroit  j.d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili elektronskom porukom u zakonskom roku.
 • Adroit j.d.o.o., Zadar  je registrirani žig tvrtke Adroit  j.d.o.o.. te su stoga sva prava u vezi sa ovim žigom time izričito pridržana, a adroit.hr trgovački je znak prodajne ponude poduzeća Adroit  j.d.o.o.
 • adroit.hr je registrirana domena tvrtke Adroit  j.d.o.o.
 • Tvrtka Adroit  j.d.o.o., distributer je sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka Adroit  j.d.o.o.. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.
 • Adroit j.d.o.o. ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost, ili korisnost objavljenih podataka na Internet stranici adroit.hr, bez obzira što ulažemo konstantni napor da tehničke podatke i slike proizvoda, te ostale informacije prezentiramo što točnije i iscrpnije. Ukoliko usprkos toga uočite neke nepravilnosti, molimo kontaktirate nas na adresu: info@adroit.hr

Uvjeti kupovine na Internetskim stranicama Prodavatelja

 • Kupnja/prodaja na adroit.hr Internet stranici može biti izvršena na dva načina: bez registracije i s registracijom.
 • Kod kupnje bez registracije postupak se provodi na slijedeći način: 1. narudžba 2. plaćanje 3. dostava proizvoda
 • Kod kupnje s registracijom postupak se provodi na slijedeći način: 1. registracija 2. narudžba 3. plaćanje 4. dostava proizvoda.
 • REGISTRACIJA
 • Prilikom registracije kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka.
 • NARUDŽBA
 • Proizvodi se naručuju elektroničkim obrascem dodavanjem u potrošačku košaricu. Kupac mora ispuniti Profil s osnovnim podacima za naplatu i dostavu željenih proizvoda te će elektroničkom poštom biti obaviješten o izvršenoj narudžbi. Proizvodi se smatraju naručenima u trenutku kad kupac prođe cijeli postupak narudžbe. Ako ne dobijete e-mail o prihvatu narudžbe molimo da provjerite nalazi li se naručeni proizvod u vašoj košarici te ponovite postupak naručivanja.
 • U košarici možete birati količine, kao i odustati od kupnje. U svakom trenutku vaša vam je košarica vidljiva dostupna u gornjem desnom kutu i te možete nastaviti pregledavati Internet stranicu adroit.hr. Po završetku kupnje, vratite se na košaricu i odaberite ‘potvrda narudžbe’. Po završetku možete isprintati svoju narudžbu. Obavijest o uspješno izvršenoj kupnji stići će na vašu e-mail adresu. Proizvodi koje je moguće kupiti postavljeni su na Internetskoj stranici i uz svaki prikazani proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni.
 • U „košarici“ nalaze se svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupovinu zajedno sa cijenom proizvoda te ukupnom cijenom (s uključenim PDV-om).
 • Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda koji je u međuvremenu prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupovina drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj nabavi).
 • Ako kupac odbije primiti ispravnu robu koju je naručio, Adroit j.d.o.o. ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova vezanih uz narudžbu i dostavu. Svi sporovi koji se ne uspiju rješiti sporazumno rješavati će se pri nadležnom sudu u Zagrebu.
 • NAČINI PLAĆANJA
 1. Plaćanje Internet bankarstvom ili općom uplatnicom (vrijedi samo za područje Republike Hrvatske)

 

Kod izbora ovog načina plaćanja na svoju email adresu dobiti ćete potvrdu narudžbe sa svim podacima potrebnim za uplatu. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili općom uplatnicom kojom se obavlja plaćanje – putem banke, pošte, Fine.

 

Po primitku uplate poslat ćemo vam naručene proizvode.

 

 1. Plaćanje pouzećem – gotovinom (vrijedi samo za područje Republike Hrvatske)

 

Prilikom preuzimanje pošiljke plaćate iznos računa dostavljaču.

 

 • DOSTAVA

 

 • Za sve narudžbe cijena dostave je 20,00kn + PDV za područje Republike Hrvatske, bez obzira na količinu i težinu naručene opreme.

 

 • Za međunarodnu dostavu cijenu ćemo Vam poslati nakon kalkulacije troškova, ovisno o odredištu.

 

 • Rok isporuke za Hrvatsku je 2-3 radna dana, iznimno na otoke 5-7 radnih dana. Ovo se odnosi za svu opremu sa lagera. Za opremu koja se naručuje, rok isporuke je 7 do 10 dana.

 

 • Više o našoj usluzi dostave možete dobiti na broj telefona 0955145599 jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika) ili e-mail adresi info@adroit.hr

 

 • Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučuje u

više paketa), osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju

račun će biti poslan e-poštom na adresu kupca.

Cijene

Sve cijene su izražene u kunama (Kn) i uključuju PDV. Pridržavamo pravo promjene cijena ako nije navedeno drugačije (u slučaju akcija i posebnih popusta). Cijene važe u trenutku slanja narudžbe i nemaju unaprijed određeno trajanje. Cijene vrijede u slučaju plaćanja pod gore navedenim načinima plaćanja i pod gore navedenim uvjetima. Navedene cijene važe samo za kupnju u Internetskoj trgovini.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. U tom slučaju, ili u slučaju da se cijena proizvoda promijeni za vrijeme obrade narudžbe, ponuditelj će kupcu omogućiti odustajanje od kupnje i istovremeno će kupcu ponuditi rješenje prihvatljivo za obje strane.

Valjanost akcijske ili promotivne ponude

Rokovi trajanja akcije ili promotivne prodaje, koji se međusobno mogu razlikovati, navedeni su uz akcijsku ili promotivnu ponudu.

Ti proizvodi biti će dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine.

Pravo odustajanja od kupovine, vraćanje robe

Kupac ima pravo u 14 dana od dobave robe Prodavatelja pismeno obavijesti o odustajanju od kupnje i to na adresu elektronske pošte info@adroit.hr. Kupac mora zatim robu vratiti Prodavatelju u roku od 15 dana od pisane obavijesti pri čemu sam pokriva sve neposredne troškove vraćanja.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te ste sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda!

Ugovor možete jednostrano raskinuti putem nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju (e-mail, telefax, pismo i slično).

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i ti slučajevi uključeni su u donje informacije o smanjenju vrijednosti kupljene robe. Adroit j.d.o.o.  i adroit.hr  utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

 1. Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda, svi proizvodi:

Neoštećena ambalaža: 0%; Oštećena ambalaža: 20%;  Bez ambalaže: 40%; Oštećena ambalaža ili bez ambalaže:  90%

 1. Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

Originalno zapakirani proizvod: 0%;  Nekorišteni proizvod, samo isprobana njegova funkcionalnost 20%

Korišteni proizvod:

Svi proizvodi: Ovisno o procjeni korištenja, upotrebljenosti i/ili štete od ovlaštenog servisa ili uvoznika/distributera.

Povrat robe dužni ste izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste izjavili jednostrani raskid ugovora.

Adroit j.d.o.o. u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata primit ćete u roku od 10 dana putem e-maila. Povrat novčanih sredstava bit će odrađen najkasnije u roku od 15 dana od datuma upućivanja obavijesti.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača dužni ste sami snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

U slučaju da naručite robu i odbijete ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Adroit j.d.o.o. (adroit.hr) ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Ostali razlozi povrata robe:

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je uređaj koji ste dobili neispravan, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku izvršili zamjenu za ispravan uređaj.

Proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj neotvorenoj ambalaži. Uz njih mora biti priložena kopija računa. Troškove vraćanja robe pokriva kupac. Ako je moguće, Prodavatelj odmah vraća cijeli iznos kupnje (iznos kupnje s troškovima dostave), a najkasnije u roku 30 dana od povrata uređaja Prodavatelju.

Jamstvo

Svi proizvodi u prodaji u Internetskoj trgovini imaju jamstvo uvoznika odnosno proizvođača te osigurani servis i rezervne dijelove. Za korištenje jamstva i servisnog održavanja možete se obratiti najbližem ovlaštenom servisu ili nas kontaktirajte na e-mail adresu info@adroit.hr za informaciju o servisnom mjestu kupljenog proizvoda. Pri korištenju jamstva vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu koji je priložen uz svaki kupljeni proizvod ili je naveden na pakiranju tog proizvoda. Jamstvo u pravilu ne vrijedi za: potrošni materijal, baterije, itd. Jamstvo se ostvaruje uz predočenje kopije računa i jamstvenim listom. Kako bi se izbjegli mogući problemi i nesporazumi, molimo da dobro proučite odredbe navedene na Jamstvenom listu, te da se istih pridržavate kod reklamiranja neispravnih proizvoda u jamstvenom roku.

Jamstvo prestaje vrijediti u sljedećim slučajevima:

 • nepridržavanje uputa za uporabu
 • popravak koji je obavila neovlaštena osoba
 • ugradnja neoriginalnih sastavnih dijelova proizvoda
 • nemarno postupanje s proizvodom
 • oštećenja nastalih zbog mehaničkih udaraca krivnjom kupca odnosno treće osobe

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi s jamstvom i ovlaštenim servisima, možete se obratiti na broj +385 955145599 ili na e-mail: info@adroit.hr.

Pravo na privatnost

Prodavatelj se obvezuje trajno čuvati sve osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Svi podaci, pribavljeni preko Internetske trgovine, biti će upotrijebljeni isključivo za slanje informativnog materijala, ponuda, računa i druge potrebne komunikacije. Svi se podaci o korisnicima i Kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Komunikacija

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe se obavlja putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.

Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Prodavač šalje Kupcu moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Pošiljatelj mora biti jasno vidljiv.

Oslobađanje od odgovornosti

Adroit j.d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost informacija ili bilo kakve greške na ovoj Internetskoj stranici. Naš tim se neprestano trudi adekvatno ažurirati informacije i osigurati njihovu točnost i preciznost. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeniti tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme uskladiti podatke na internetskim stranicama. U skladu s time, ova Internet stranica je podložna promjenama i ažuriranju tehničkih podataka proizvoda kako bi informacije pravovremeno prezentirali što točnije i preciznije. Ukoliko usprkos toga uočite neke nepravilnosti, molimo kontaktirate nas na e-mail info@adroit.hr.

Pritužbe i sporovi

Ovi Opći uvjeti su u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača. Pritužbe i reklamacije kupci mogu poslati elektronskom poštom ili poštom na adresu Prodavatelja navedenu na računu ili potvrdi (e-mail).

Prodavatelj mora u roku od 5 radnih dana potvrditi da je pritužbu primio, poručiti Kupcu koliko će ju dugo obrađivati i cijelo ga vrijeme obavještavati o tijeku postupka. Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno.

U slučaju sporova, nadležan je trgovački sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

Izjava o prikupljanju i zaštiti osobnih podataka

Ova pravila o privatnosti određuju i reguliraju kako adroit.hr koristi te štiti sve informacije koje dajete kada koristite adroit.hr Internet stranicu. adroit.hr Internet shop garantira zaštitu vaše privatnosti.

Adroit j.d.o.o. jamči da Vašu e-mail adresu i ostale podatke ne stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje. Svi podaci o kupcima su strogo čuvani i dostupni samo djelatnicima kojima su nužni za obavljanje redovitog posla

U slučaju nejasnoća ili vam je potrebno više informacija  slobodno nas kontaktirajte na email info@adroit.hr

 

Obrazac za raskid ugovora*